Vikariater og prosjekter

De fleste av våre medarbeidere kommer fra Skandinavia, Polen og de Baltiske landene.

Mange foretrekker å arbeide i et Bemanningsselskap, da dette ofte kan gi muligheter til større fleksibilitet. Det er større mulighet til å bli kjent med flere ulike miljøer, skaper nye kontakter og større nettverk, og en bedre mulighet til å kunne planlegge sin egen fritid.

De fleste prosjekter gir mulighet til å jobbe inn fritid, slik at innarbeidet tid kan tas ut som avspasering.

Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid etter Arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lengre enn foreskrevet i §10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ti timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer gjennomsnittsbeleggenes over 8 uker, ingen enkeltuker må overstige 50 timer. Loven finnes i Alm. §10-5. Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid.

Tilbake