Rekruttering fra utlandet

Våre medarbeidere er hovedsakelig fra Skandinavia, Polen og de Baltiske landene. Mange av disse har lang erfaring fra tidligere jobber i Norge. Vi er også medeier i Co-op Recruitment, et rekruteringskontor i Polen.

Alle i Co-oP administrasjonen er fra Polen og er norsktalende, i tillegg til rekrutering driver selskapet også med norskopplærings skole. Referansesjekk og utvelgelse gjøres av alle nye medarbeidere, disse hentes fra jobber de har utført i Norge eller andre land. CV og referanse oversendes til deg som kunde.

Dere har det faglige ansvaret for utførelse og må fortløpende evaluere den innleide. Om den innleide ikke oppfyller de kvalifikasjoner som er presentert, vil vedkommende kunne erstattes med en annen kandidat.

Tilbake