Kontrakter

Ved denne formen for ansettelse får ditt selskap en mulighet til å bli kjent med og prøve ut en medarbeider, uten forpliktende ansettelse. Kontrakten med Nor Vikar åpner for en mulighet til senere ansettelse. 

Fordeler:

 • Ta toppene der hvor dere selv ikke har tilgjengelig kapasitet.
 • Alltid disponibelt mannskap ved behov.
 • Vi disponerer firmabil for transport til / fra arbeidssted i Troms.
 • Ansatte disponerer håndverktøy og skrumaskin ved kontrakter i Troms, utenfor Troms etter nærmere avtale.
 • Ansatte har Nor Vikars arbeidsklær og personlig verneutstyr.
 • Ansatte er registrert i A-meldingen og HMS-kort vil bli ordnet.
 • Tilgjengelig kapasitet, når jobben er utenfor ditt eget nærområde
 • Deres firma oppnår stor produksjon på kort tid, da det legges til rette for at de ansatte kan jobbe 48 – 52 timers uke ved gjennomsnittsberegning av arbeidstid (avspasering av innarbeidede timer over 37,5 timer pr. uke).
 • Våre ansatte lønnes etter kvalifikasjoner og tariffer.
 • Kun reisekostnader fra / til din nærmeste flyplass, dekkes av deg som kunde.
 • Våre ansatte omfattes av vår pensjonsordning og yrkesskadeforsikring.
 • Vi har egen bolig for arbeidere i Midt-Troms
 • Der det er ønskelig er vi også behjelpelig med å finne losji til den ansatte utenfor vår region.

Tilbake