Innleie av arbeidskraft

Ved innleie av våre vikarer vil du få fordelen med å ha en ekstra ressurser tilgjengelig til dine prosjekter når du trenger det. Du vil heller ikke ha samme forpliktelser som følger en fast ansettelse. 

Fordeler:

  • Vi ordner arbeidsavtaler og oppdragsbekreftelser med arbeidstaker.
  • Vi registrerer dem i A-meldingen.
  • Vi står ansvarlig ihht. Norsk lov ved sykdom.
  • Vi ordner HMS-kort.
  • Vi har pålagt pensjonsordning.
  • Vi har Yrkesskadeforsikring.
  • Vi ordner arbeidsklær og personlig HMS-utstyr.
  • Vi ordner personlig håndverktøy ihht. yrke.

Tilbake