Snekkere - Carpenters til Finnsnes i Troms.

Vi søker 2 dyktige snekkere til Finnsnes i Troms.
De vi søker må dokumentere erfaring fra bygging av eneboliger / villaer i Norge.
 • Kunden krever at minimum 1 av dere må kunne kommunisere på Norsk eller Engelsk.
 • Oppstart vil være begynnelsen / medium August (uke 32 - 33).
 • Lønn etter kvalifikasjoner, fra kr. 245 til 250,- pr. time.
 • Jobben har en varighet på opptil 1 år.
 • Vi hjelper dere med å finne bosted, deres egenandel er kr. 3000,-. pr. mnd.
 • Du betaler din reise selv.
 • Vi har firmabil som dere disponerer for kjøring mellom jobb og bosted, kjøring til butikk er tillatt.

 Dere kan jobbe rotasjon med 54 timers uke / gjennomsnittsberegning av arbeidstid (4 uker på jobb og 2 uker avspasering) alternativ arbeidstid kan diskuteres.

 Om du ikke har jobbet for oss tidligere, vennligst send oss din CV på www.norvikar.no - Registrer CV, og vi tar kontakter deg.

 Om dette en jobb som du eller noen du kjenner kan være interessert i, vennligst ta kontakt med Geir eller Jakob på (+47 ) 40001945 eller

 

Klikk her for å søke jobb - legge inn din CV!

 

We are looking for 2 skilled carpenters for Finnsnes in Troms.

Those we apply for must document experience from the construction of detached houses / villas in Norway.

 • The customer requires that at least 1 of you must be able to communicate in Norwegian or English.
 • Start-up will be the beginning / medium August (week 32 - 33).
 • Salary according to qualifications, from NOK 245 to 250, - pr. hour.
 • The job has a duration of up to 1 year.
 • We help you find a place to live, your deductible is NOK. 3000, -. pr. mnd.
 • You pay for your trip yourself.
 • We have a company car that you have at your disposal for driving between work and residence, driving to the store is allowed.

 You can work rotation with 54 hours a week / average calculation of working hours (4 weeks at work and 2 weeks off) alternative working hours can be discussed.

 If you have’t been worked for us before, please send us your CV at www.norvikar.no - Register CV, and we will contact you.

 If this is a job that you or someone you know may be interested in, please contact Geir or Jakob at (+47) 40001945 or