Taktekkere / Roofers to Nord- Norge

ERFARNE TAKTEKKERE TIL NORD-NORGE.

Vi trenger 2 erfarne taktekkere til Nord Norge.

Arbeidssted vil være i området Bodø, Narvik og Tromsø.

De vi søker må ha erfaring med PVC taktekking og noe asfalt tekking.

Om du er rett person, så vil jobben være langvarig.

Oppstart etter nærmere avtale mellom oss og dere.

Turnusen vil inneholde 48 timers uke, med 6 uker på jobb og 2 uker fri.

Lønnen er mellom kr. 250 til 255,-  NOK pr. time.

Fint om du har brukerkurs i:

  • Varme Arbeider, stillas og fallsikring.

Om du ikke innehar disse kurs, må dere være villig til å gjennomføre dette ved ankomst.

  • Bosted er gratis på prosjektene
  • Kunden har firmabiler som benyttes til transport.
  • De som søker må snakke engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Registrer din CV på www.norvikar.no - Søke jobb.

Er dette av interesse, ta kontakt med Jakob eller Geir på tlf. 4000 1945 eller

 

Apply for a job, click here!

 

EXPERIENCED ROOFERS FOR NORTHERN NORWAY.

We need 2 experienced roofers for Northern Norway.

Workplace will be in the area of Bodø, Narvik and Tromsø.

Those we are looking for must have experience with PVC roofing and some asphalt roofing.

If you are the right person, then the job will be long lasting.

Start-up by further agreement between us and you.

Rotation will include 48 hours a week, with 6 weeks at work and 2 weeks off.

The salary is between NOK 250 to 255, - NOK pr. hour.

Nice if you have a user course in:

  • Hot Works, scaffolding and fall protection.

If you do not hold these courses, you must be willing to complete this on arrival.

  • Residence is free on the projects
  • The customer has company cars that are used for transport.
  • Applicants must speak English or another Scandinavian language.

Register your CV at www.norvikar.no  - Apply for a job.

If this is of interest, contact Jakob or Geir on tel. 4000 1945 or