Tømrer til Hamarøy i Nordland

Vi trenger flinke snekkere / tømrere til Hamarøy i Nordland fylke.

1-2 snekkere

Søkere må ha liftkurs, da mye av jobben er oppe i høyden.

Jobben består hovedsakelig montering av vinduer og annet utvendig arbeid på et større prosjekt,

Denne jobben forventes å vare fram til jul 2019, men er store muligheter for videre jobb for rette personen.

Oppstart uke 46-47

Vi er behjelpelig med bolig, lønn etter kvalifikasjoner og innarbeidelse av fritid som benyttes hjemme.

Arbeidstid er mandag til fredag med inntil 50 timer pr. uke.

Minst en av dere må snakke godt norsk eller engelsk.

Er denne jobbene interessant, så ta snarlig kontakt for ytterligere informasjon.

 

English

We need good carpenters to Hamarøy in Nordland county.

1-2 carpenters

Applicants must have a lift course, as much of the job goes up in height

The job mainly consists of mounting windows and other exterior work on a larger project,

This job is expected until Christmas 2019, but are great opportunities for further work for the right person.

Start up week 46-47

We assist you in finding place to stay, hourly salary based on your qualifications. Incorporation of leisure time, used at home.

Working hours are Monday to Friday with up to 50 hours per hour. week.

At least one of you must speak good Norwegian or English.

If these jobs are interesting, please contact us for further information.

Please visit our website www.norvikar.no or contact us at:

or telephone (+47 ) 40001945

Hovedkontor: Finnsnes, Org.nr: 988 11 48 47

Søke jobb!