Ventilasjonsmontører til Troms

For kunder i Nord-Norge søker vi flere ventilasjonsmontører.

  1. Fra ca. 14 oktober 2019 trenger vi 2 – 4 personer med fagbrev eller lang erfaring fra yrket. Prosjekt type. Industribygg.
  2. Fra ca. 1 januar 2020 trenger vi 1 – 2 personer med fagbrev eller lang erfaring fra yrket. Prosjekt type. Leilighetsprosjekt.

Arbeidets varighet: Ca. 6 måneder.

Lønn etter kvalifikasjoner.

Du dekker selv reise og bosted, vi er behjelpelig med å finne bosted.

Om dette er en jobb som er av interesse for deg eller andre gode ventilasjonsmontører som du kjenner, så ta kontakt, eller send en søknad fra vår hjemmeside, som er www.norvikar.no eller ved å sende mail til:

 

English:

For customers in Northern Norway, we are seeking several ventilation fittings.

  1. From approx. October 14, 2019, we need 2 -4 people with a professional certificate or long experience from the profession. Project type: Warehouses
  2. From approx. January 1, 2020, we need 1-2 people with a professional certificate or long experience from the profession. Project type. Apartment project.

Duration of work: Approx. 6 months.

Salary by qualification.

You cover travel and accommodation yourself, we help you find accommodation.

If this is a job that is of interest to you or other good ventilation technicians that you know, please contact us or send an application from our website, which is www.norvikar.no

or by sending mail to:

SØKE JOBB